Lý thuyết tất thắng của Baccarat.

Lý thuyết tất thắng của Baccarat.

1) Lý thuyết rất đơn giản, không vượt qua các khái niệm toán học truyền thống.

Dùng một sợi cáp 1,2 đuổi theo âm, đầu tiên là mã cơ bản tiếp theo, thua hai mã cơ bản tiếp theo, thua liên tiếp hai lần chính là đứt cáp.

Tiếp theo chia cáp 1,2 này thành hai phần.

Phần đầu tiên là thắng liên tiếp hai mã cơ bản, xác suất xảy ra là:

(+ + )1/4 (+-+)1/8 (-++)1/8 (-+-+)1/16

1/4+1/8+1/8+1/16=9/16

Phần thứ hai là đứt cáp sau khi không thắng liên tiếp hai mã cơ bản.

Xác suất xảy ra là: 1/4 (- + -) 1/16 (+ -) 1/8

1/4+1/16+1/8=7/16

Như vậy xác suất phát sinh phần thứ nhất lớn hơn xác suất phát sinh phần thứ hai, cũng chính là xác suất thắng liên tục hai mã cơ bản lớn hơn xác suất đứt cáp sau khi không thắng liên tục hai mã cơ bản.

9/16 lớn hơn 7/16

(2) 123456789…… Tại sao dây cáp cầu thang như vậy không hoạt động? Là bởi vì mã chú thích cuối cùng không trở về điểm xuất phát.

Tốc độ xác suất lên xuống của mỗi tầng cáp cầu thang là 50: 50.

Nếu con số của chúng ta tăng với tốc độ 7/16 và giảm với tốc độ 9/16

Như vậy cuối cùng là có thể trở lại điểm xuất phát thu lợi.

Nhưng để thiết kế mã đặt cược theo cách này, mã đặt cược vẫn tăng rất nhanh. Thậm chí rất nhanh vượt qua giới hạn đỏ.

Lý thuyết tất thắng của Baccarat.
Lý thuyết tất thắng của Baccarat.

Tiến thêm một bước, chúng tôi đã thiết kế ra những con số tốt hơn.

Tầng thứ nhất thắng hai mã cơ bản (xác suất xảy ra là 9/16) – thăng cấp lên tầng thứ hai thắng hai mã cơ bản (xác suất 9/16) – lại trở lại tầng thứ nhất thắng hai mã căn bản (xác xuất 9/16

Cũng tức là: tầng thứ nhất thắng – tầng thứ hai thắng – tầng thứ nhất thắng

(Chú thích chảy từ trái sang phải với tốc độ 9/16-7/16)

Tầng một thắng – tầng hai thắng – tầng ba thắng – tầng hai thắng – tầng một thắng

(Chú thích chảy từ trái sang phải với tốc độ 9/16-7/16)

Tầng một thắng – tầng hai thắng – tầng ba thắng – tầng bốn thắng – tầng ba thắng – lớp hai thắng – lớp một thắng

(Chú thích chảy từ trái sang phải với tốc độ 9/16-7/16)

Tầng thứ nhất thắng – tầng thứ hai thắng – tầng thứ ba thắng – tầng N – 1 thắng – lớp N – 1 thắng – lớp thứ ba thắng – lớp thứ hai thắng – lớp thứ nhất thắng

(Lưu động từ trái sang phải với tốc độ 9/16-7/16)

(3) Độ lớn của giá trị N quyết định độ lớn của biên độ.

Nếu có đủ tài chính hùng hậu, bản thân phương thức này có thể thực hiện tất thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *