(cách chơi baccarat)Luật chơi Baccarat Macau

tâm lý chơi baccarat

cách chơi baccarat. Điều 1: Dụng cụ
Thiết bị Baccarat bao gồm:
(1) Sáu bộ bài đến mười hai bộ bài, mỗi bộ năm mươi hai lá;
(2) Một hộp đựng thẻ (“giày”) và một hoặc nhiều thẻ để cắt;
(3) Một máy rửa bài tự động;
(4) Một máy trộn bài;
(5) Một bàn đánh bạc, trên bàn có một hoặc hai thẻ đánh bạc và bảy hoặc nhiều hơn bảy chỗ ngồi.
Bước 2: Bắt đầu đặt cược.
Thứ nhất, khi bắt đầu, Trang Hà rửa bài trước, sau đó một sòng bạc cắt bài hoặc Trang Hà tự cắt bài, chèn thẻ trắng vào cuối ít nhất khoảng mười hai lá bài, sau đó đặt toàn bộ bộ thẻ đã rửa đều vào hộp bài (“giày bài”), toàn bộ mặt bài xuống phía dưới, sau đó Trang Hà ấn theo bao nhiêu bộ bài, tiêu thụ cùng một số lượng thẻ, cũng có thể lựa chọn từ số lượng thẻ đầu tiên để quyết định nên tiêu thụ bao nhiêu thẻ bên bắt đầu phân phối.cách chơi baccarat.
Lại do một người chơi casino cắt bài hoặc Trang Hà chính mình cắt bài, đem thẻ trắng cắm vào đầu đuôi ít nhất khoảng mười hai lá bài, lại đem toàn bộ thẻ đã rửa đều bỏ vào trong hộp bài (“Giày bài”), mặt bài toàn bộ hướng xuống dưới, sau đó Trang Hà dựa theo dùng bao nhiêu bộ bài, tiêu thụ đi cùng một số lượng thẻ bài, cũng có thể lựa chọn theo số lượng thẻ mặt bài đầu tiên quyết định nên tiêu thụ đi bao nhiêu lá bài mới bắt đầu phân phối bài.

(cách chơi baccarat)Luật chơi Baccarat Macau
(cách chơi baccarat)Luật chơi Baccarat Macau


Hai, sân có thể tiến hành biểu diễn mỗi lần sử dụng một hộp bài (“giày bài”) để bắt đầu giao bài, nhưng tối đa chỉ có thể mở ra ba ván biểu diễn.
Ba, nếu sử dụng máy rửa bài tự động thì thẻ bài sau khi đặt vào dụng cụ trực tiếp chia bài mà không cần trải qua trình tự quy định đầu tiên.
Điều 3: Ván cuối cùng
Một, khi thẻ được gửi đến thẻ trắng, đó là ván cuối cùng hoặc chỉ có thể chơi thêm một ván. Sau khi lấy thẻ trắng ra, đợi cục này hoàn tất, một lần nữa xào bài. Thẻ nếu có
Ô nhiễm, nên thay thế một bộ bài mới.cách chơi baccarat.
Thứ hai, theo quy định không cản trở khoản trên, bên sân giữ lại sau khi kết thúc bất kỳ ván nào để thay thế hộp bài (“giày bài”).
Điều 4: Dương phản bài
Ván bài giữa chừng xuất phát từ hộp bài (“giày thẻ”) hoặc thẻ máy rửa bài tự động ngẫu nhiên có dương phản, dương ngược lại bài và ván cược này vẫn có hiệu lực, bài
Cục tiếp tục tiến hành.
Lời bài hát: Cards Points
Điểm của thẻ được tính theo các tiêu chuẩn sau:
(1) Lá bài hình người, 10 và tổng cộng 10 giờ, đều là 0 giờ.
(2) Phần còn lại được tính theo số điểm trên mặt bài, mà số điểm 9 trên mặt bài là lớn nhất.
Điều 6: Số nhà
Chỉ có 2 casino tham gia:
a) Nhà ở;
(2) Nhà “vắng vẻ”.
Điều 7: Chia bài
Một, lúc bắt đầu, từ nhà “Nhàn” bắt đầu dùng hình thức luân phiên một lần một tấm địa phái, mỗi nhà phát hai lá bài, Nhàn gia mở bài trước.cách chơi baccarat.
Thứ hai, khi sử dụng máy rửa bài tự động, các thẻ được phân phối cho người rảnh rỗi và nhà cái phải được đưa lên trên, sau mỗi ván, các thẻ phải được đặt trở lại máy rửa bài.
Bên trong.
Điều 8: Pin thẻ
Ngoại trừ quy trình quy định thứ hai, bên tham gia có quyền bán thẻ trên hộp bài (“boots”) khi bắt đầu mỗi ván.
Điều 9: Tăng bài
Mỗi nhà chỉ giới hạn tăng thêm một lá bài, trước tiên phái “Nhàn gia”. Tăng bài hay không, phải căn cứ vào quy tắc sau:
(1) “Nhàn rỗi” phải được thêm vào thẻ trong các trường hợp sau: hai thẻ cộng 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 10 điểm.
(2) “Nhà cái” không được tăng bài trong các trường hợp sau: hai thẻ tổng cộng 6, 7 hoặc 8, 9 điểm, hoặc “Nhà cái” hai thẻ tổng cộng 8, 9 điểm ví dụ.cách chơi baccarat.
(3) “Nhà cái” phải tăng thẻ trong các trường hợp sau:
(1) Khi hai lá bài tổng cộng là 1, 2 hoặc 10 giờ, bất kể “nhà nhàn rỗi” có thêm bài nào;
(2) Khi hai lá bài tổng cộng là 3 điểm, và thẻ “nhàn rỗi” tăng thêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 hoặc 10 điểm;
(3) Khi hai lá bài tổng cộng là 4 điểm, và thẻ “nhàn rỗi” tăng thêm là 2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 điểm;
(4) Khi hai lá bài tổng cộng là 5 điểm, và thẻ “nhàn rỗi” tăng thêm là 4, 5, 6 hoặc 7 điểm;
(5) Hai lá bài tổng cộng là 6 giờ, trong khi lá bài “nhàn rỗi” tăng thêm là 6 hoặc 7 giờ;
(6) Khi hai lá bài tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 10 điểm, trong khi “Nhàn gia” không tăng bài.
(4) “Nhà cái” không được tăng bài trong các trường hợp sau:
(1) Hai thẻ cộng lại 3 điểm, và thẻ “nhàn rỗi” tăng thêm là 8 điểm;
(2) Hai thẻ tổng cộng 4 điểm, trong khi thẻ “nhàn rỗi” tăng thêm là 1, 8, 9 hoặc 10 điểm;
(3) Hai thẻ tổng cộng 5 điểm, trong khi thẻ “nhàn rỗi” tăng thêm là 1, 2, 3, 8, 9 hoặc 10 điểm;
(4) Hai lá bài tổng cộng 6 điểm, mà “Nhàn gia” tăng thêm bài là 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 hoặc 10 điểm, hoặc “Nhàn gia” không tăng bài;cách chơi baccarat.
(5) Hai lá bài tổng cộng 7 giờ, 8 giờ hoặc 9 giờ;
(6) “Nhàn gia” hai bài tổng cộng 8 hoặc 9 điểm (ví dụ bài).
Điều 10: Gửi nhầm thẻ
Nếu có sai sót, hoặc tăng bài không theo quy định, phải sửa chữa ngay lập tức, đến khi không thể sửa chữa, Cục hủy bỏ việc hủy bỏ.
Điều 11: Bên thắng
Hai nhà “Trang”, “Nhàn”, khi ván bài kết thúc người cầm điểm cao nhất thắng.
Điều 12: Hòa cục
Khi ván bài kết thúc, hai nhà “Trang”, “Nhàn” điểm số giống nhau. Trong trường hợp này, một ván bài mới nên được thực hiện để quyết định thua, trong khi đặt cược trước đó thì
Có thể:
a) Hủy bỏ;
b) Duy trì;
(3) Thay đổi cược theo các lựa chọn sau:
(1) Thay đổi cược có hoặc không có cược;
(2) Đặt cược từ “Nhà cái” thành “Nhà cái” hoặc từ “Nhà cái” thành “Nhà cái”.
Điều 13: Dự án cá cược
Sòng bạc có thể chọn các mục đặt cược sau:
(1) Đặt cược vào “nhà nghỉ”;
b) Đặt cược vào “Nhà cái”;
c) Đặt cược vào Hòa Cục;
(4) Người chơi sòng bạc có thể được thêm vào cược “Trang đôi” và/hoặc “Miễn phí đôi”. “Trang cặp” hoặc “Miễn phí cặp” có nghĩa là bất kỳ của các sòng bạc.cách chơi baccarat.
Hai lá bài đầu tiên tạo thành một cặp (bất kể màu sắc hay màu sắc, hai lá bài có cùng số điểm tạo thành một cặp, chẳng hạn như hai lá J thành một cặp, nhưng J
(Q không phải là một cặp)
Điều 14: Cược không đồng đều
(văn) ① Lầm lẫn; ② Giả dối.
Điều 15: Đặt cược
Người chơi sòng bạc không được đặt cược vào vị trí chuyên dụng của người chơi.
Điều 16: Cầm thẻ
Một, bên đấu trường bảo lưu quyền có cho phép người đánh bạc cầm thẻ hay không.
Thứ hai, nếu được phép, người đặt cược lớn nhất và người ngồi cầm thẻ, người cầm thẻ không thể rời khỏi bàn để xem, thẻ tăng không thể đi cùng với hai thẻ được gửi trước.cách chơi baccarat.
Nhìn kìa.
Điều 17. Tiền thưởng
Một, “Nhàn”, “Trang” đặt cược vào tỷ lệ cược là một ăn một.
Hai, tỷ lệ đặt cược vào “Hòa cục” là một ăn tám.
Ba, làm “Trang đối tử” và “Nhàn đối tử” đặt cược trúng màu vàng tỷ lệ cược là một ăn mười một.
Điều 18: Bơm nước
“Trang” thắng và bên sân rút 5% hoa hồng trên số tiền thắng của nhà cái mỗi ván.
Ngoài ra: Trong trường hợp không cao hơn giới hạn màu đỏ, người chơi chỉ có thể đặt cược vào trang web với số tiền đặt cược tối thiểu hoặc bội số của nó, và ngược lại, người chơi chỉ cần đặt cược miễn phí với số tiền cao hơn số tiền đặt cược tối thiểu.cách chơi baccarat.
Trong sòng bạc do AMOBOR mở, trong trường hợp chơi và hòa, người đánh bạc không thể di chuyển cược trên bàn ngoài việc nạp tiền, tức là không thể hủy cược hoặc giảm cược.
Trên đây là quy tắc của sòng bạc Macau, cờ bạc trực tuyến không giới hạn ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *