(cách chơi baccarat)Kỹ năng Baccarat

luật chơi baccarat

cách chơi baccarat. Hệ thống baccarat này là một sự khác biệt giữa hai bàn tay trước đây như là một cơ sở để đặt cược tiếp theo.

(cách chơi baccarat)Kỹ năng Baccarat
(cách chơi baccarat)Kỹ năng Baccarat

Ví dụ:
Tay đầu tiên: Nhà cái thắng 8 – 4 (chênh lệch=8 – 4=4)
Thứ hai: Nhàn gia thắng 7 – 5 (chênh lệch=7 – 5=2)
Bàn tay thứ ba: Nhàn rỗi thắng 9-0 (Chênh lệch=9-0=9) (Bắt đầu đặt cược)
Tay thứ tư: Nhà cái thắng 7 – 4 (chênh lệch=7 – 4=3)
Tay thứ năm: Nhàn gia thắng 8 – 2 (chênh lệch=8 – 2=6)
Nếu chênh lệch giữa hai tay trước giảm dần, thì thủ hạ tiếp theo sẽ đặt cược vào bên thắng cuối cùng. Nếu chênh lệch tăng lên, thủ hạ tiếp theo sẽ đặt cược vào bên thua cuối cùng.cách chơi baccarat.

Trong ví dụ trên:
Khoảng cách từ tay thứ nhất đến tay thứ hai thay đổi từ 4 thành 2 (giảm dần), vì vậy bên chiến thắng cuối cùng của tay thứ ba, tức là người nhàn rỗi. Thắng
Khoảng cách từ tay thứ hai đến tay thứ ba thay đổi từ 2 thành 9 (tăng dần), vì vậy bên thua cuối cùng trong tay thứ tư, đó là người chia bài. Thắng
Khoảng cách từ tay thứ ba đến tay thứ tư thay đổi từ 9 thành 3 (giảm dần), vì vậy bên chiến thắng cuối cùng của tay thứ năm, đó là người chia bài. Âm
Theo phương pháp tiếp theo của hệ thống này được gọi là “đặt cược tích cực”, và theo phương pháp hoạt động ngược của hệ thống này, quy tắc tiếp theo được gọi là “đặt cược tiêu cực”, ở trên là 3 đặt cược tích cực.cách chơi baccarat.

Khi bạn thử hệ thống này, bạn sẽ thấy:
Tỷ lệ cược dương và cược âm rất dài là rất thấp. Thông thường, cược dương hoặc tiêu cực không xuất hiện nhiều hơn 6 lần liên tiếp.
Có lúc chú thích âm sẽ chủ đạo một ván bài, nhưng không vào lại bị chú thích chính thay thế. Nhưng trên thực tế, không có quyền chủ đạo trong một ván bài. Nghĩa là khi ván bài kết thúc, chúng sẽ bù đắp cho nhau. Bởi vậy trong mỗi ván bài chênh lệch giữa chính và âm cũng không nhiều.
Cho dù bạn đặt cược tích cực hay tiêu cực, bạn chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận trong một phần của ván bài.cách chơi baccarat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *